Контакт-центр (056) 78-78-104
 
Контакт-центр (056) 78-78-104

Збори акціонерів

23.03.2017 / 15:40

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПАТ «ДНІПРОГАЗ» повідомляє своїх акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 06 квітня 2017 року о 14.00 годині за адресою: Дніпро, вул. Олександра Кониського, 5 (в актовому залі Товариства), шляхом включення нових питань
  • Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів.
  • Про подальше схвалення значних правочинів.

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 23.03.2017 року.

Джерело: