Контакт-центр (056) 78-78-104
 
Контакт-центр (056) 78-78-104

Актуальна інформація

16.04.2014 / 16:28

Про необхідність укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах до 12.10.2014 р.

Шанові акціонери ПАТ «Дніпрогаз»!

Звертаємо Вашу увагу, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2013 року, що ступив в силу 12.10.2013 року (далі-Закон), а саме п.10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону — власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року (до 12.10.2014 року) з дня набрання чинності цим Законом не здійснив вищезазначені дії, то акції такого акціонера (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні на загальних зборах.

Контакти депозитарної установи:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фондова компанія «Трансферт»
поштова адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-В
приміщ. 112-113
тел.: (044) 284-69-51, (044) 490-72-77