Контакт-центр (056) 78-78-104
 
Контакт-центр (056) 78-78-104

Актуальна інформація

04.04.2014 / 16:54

ПАТ «Дніпрогаз» провело чергові загальні збори акціонерів та затвердило результати діяльності за 2013 рік

3 квітня 2014 року ПАТ «Дніпрогаз» провело чергові загальні збори акціонерів. Акціонери затвердили фінансову звітність діяльності підприємства за 2013 рік. Зокрема, було вирішено направити на розвиток підприємства понад 99 тисяч гривень чистого прибутку.

Фінансова звітність товариства підтверджена міжнародною аудиторською компанією «Ернст енд Янг». Згідно аудиторського висновку фінансова звітність компанії достовірно відображає її фінансові результати і рух грошових коштів за минулий рік згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

У 2013 році зусилля ПАТ «Дніпрогаз» були спрямовані на реалізацію цільових програм з поліпшення якості обслуговування, модернізації робочих процесів, підвищення енергоефективності, ресурсозбереження, а також підвищення надійності газопроводів, екологічної та промислової безпеки.

«Не дивлячись на падіння обсягів транспортування газу і зменшення виручки від його реалізації, загальне погіршення економічної ситуації в країні, в тому числі знецінення національної валюти і падіння рівня ВВП, ми приймали і будемо приймати всі можливі заходи для того, щоб ПАТ «Дніпрогаз» продуктивно працювало, а його потенціал зберігався», - зазначила Т.В.О. Голови правління Світлана Пікінер. 

Згідно з порядком денним, на зборах було заслухано звіт виконавчого органу товариства, Спостережної ради та Ревізійної комісії. Акціонери затвердили річний звіт товариства, обрали членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та визначили основні напрями роботи товариства на 2014 рік.

За звітний період було газифіковано 750 квартир. Впродовж 2013 р. в Дніпропетровську та Дніпропетровському районі було встановлено більше 31 тисячі побутових газових лічильників, що на 27,6 тисяч штук більше, ніж у 2012 році.     

Основними акціонерами ПАТ «Дніпрогаз», відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів є:

Eriswell Trading Limited – 16,65% статутного капіталу; Sagacity Limited –  16,87% статутного капіталу; Tanter Holdings Limited – 16,56% статутного капіталу; Humgate Holdings Limited – 21,55% статутного капіталу.